Homepagina SRSH

Girodivalzer

LOI-GI 010467

Ch. I.B., Ch. Mond., Ch. Rip.

HD/A

Venus

LOI GI-007800

Darfo delle Grandes Murailles

Ch. I.B.

LOI GI-005042

Gerfalco delle Grandes Murailles

LOI GI 001286

Domitilla delle Grandes Murailles

LOI GI 001609

Nives

LOI GI-007448

Charli

LIR 54301

Maris

LOI GI-83L0575

Barea

LOI GI-007900

Gil

Loi GI-83L0728

xxxxxxx

9002027

xxxxxxx

9002026

Mila

Ch. I.B.

LOI GI-0062580

xxxxxxx

9002027

xxxxxxx

9002026

TZIGANA DEI TRATTURI

A.L.S.H. 53257

22-05-1995

Ch. Belg. '98

Belg. W. '97

HD/D

Quillaya dei Tratturi

Ch. Belg. '94

L.O.S.H. 692401

HD/A

 

Maremma Trionfo

Ch. I.B. '93, Ch. Lux. '92, Ch. Belg. '93, Ch. Ned.

LOI GI-011060

Belg. W. '95

HD/A

Venus

LOI GI-007800

Darfo delle Grandes Murailles

Ch. I.B.

LOI GI-005042

Nives

LOI GI-007448

Maremma Rondine

LOI GI 010714

Icaro del Decenzio

LOI GI-85L3578

Biancaneve

LOI GI 86L4353

Maremma Tebe

Ch. I.B. '93, Ch. Lux. '92, Ch. Belg. '93, Ch. Ned.

LOI GI-012796

Belg. W. '93

HD/A

Icario del Decenzio

LOI GI-85L3578

Vinsente del Decenzio

LIR 46953

Rita del Decenzio

LOI GI-83L0267

Gabrya

LOI GI-83L1301

Maremma Ibisco

LIR 51754

Furia dei Diavoli delle Sette Chiese

LOI GI-005450

Homepagina FCI

  terug